Без значение дали развивате търговска дейност във физически или онлайн магазин то имате нужда от счетоводител. В света на технологиите, в който живеем е повече от логично все по-голям процент търговци да се ориентират към онлайн търговията, тъй като по този начин до значително повече аудитория, която потенциално би закупила даден продукт. И ако преди 15 години онлайн обектите да бяха малка и да не се изискваше почти никакво регламентиране по отношение на търговската дейност то днес законодателя е предвидил различни мерки за отчитане на дейността. Но освен  да помислите за прилагането на конкретната маркетингова стратегия важен момент е воденето на счетоводство на онлайн магазин, което ще ви спести доста неволи и санкции за неспазване на съответните нормативни актове.

Как да се справите със счетоводството на онлайн магазин?

Особеното при Интернет търговските обекти е това, че преди всичко имате нужда не само от идея, която да развиете с оглед на осъществяване на такъв тип стопанска дейност, но има режим на водене на счетоводството, който да гарантира законосъобразност на дейността. Предизвикателството, с което се наемате не  сложно, но изисква да използвате такива сметководни услуги, които да предоставят коректно осчетоводяване.

Регулирането на такива обекти се оказа наистина необходимо, тъй като по този начин се гарантира на клиента, че правата му за защитени. Днес обектите, от които все по-често купуваме каквото и да била са съобразени с всички онези аспекти, които се отнася до стандарти, които следва да бъдат спазени. За да бъдат избегнати масови измами каквито бяха често явление преди десетилетие в наши дни законодателя е предвидил фирмите, които предлагат такъв тип дейност да са оптимално отговорни и да предоставят:

 • Отчети за извършените продажби;
 • Подават данъчни декларации съобразно регистрацията им като търговски обекти;
 • Да се спазват всички актове, отнасящи се търговската дейност на виртуалните обекти.

Именно това е причината да се ориентирате в наемането на счетоводна къща, която има съответния опит и знания в сферата на счетоводните услуги, касаещи онлайн магазините.

Защо е важно вярното отразяване на стопанската дейност?

Изборът на коректен счетоводител идва да покаже, че можете да си гарантират добри резултати. Причината за това твърдение е не само в самата техническа работа, за която наемате екип от утвърдени експерти. Ролята на водещите счетоводни къщи, предлагащи такива услуги е в това да получите съответните насоки и съвети, които се отнасят до консултиране относно това какво точно представлява данъчното законодателство по отношение на осъществяване дейност като виртуален търговски обект.

Гарантирате си:

 • Коректно водене на счетоводните операции;
 • Развитие на бизнеса ви съобразно данъчните закони и закона за счетоводството;
 • Коректни резултати;
 • Спазване на процедурите и други.

Има няколко много важни стъпки, които се свързани с работата на този тип търговски обекти. Те са свързани както с техническата работа така и с обработка на получените плащания, които са показателни за ръста на печалбата, която очаквате да постигнете.

Главни аспекти и нужда от коректно счетоводно обслужване

счетоводна къща

Има няколко по-различни аспекта, които са решаващи за постигането на по-високи и ефективни резултати по отношение на:

 • Създаване на специална сметка за самия виртуален обект. Това до голяма степен облекчава режима за осчетоводяване, тъй като са разграничени постъпленията от физическия и Интернет обекта;
 • Регистриране на приходите от продажби и отразяването им в счетоводната система;
 • Коректно отчитане на разходите. Това е важно от гледна точка на това да можете да разчитате на една разумна печалба. Такива онлайн разходи са закупуване на хостинг, маркетингови плащания, покупка на стоки, които са обект на търговската дейност, доставки и други. Записите по отразяването на разходите дават коректна информация за размера на печалбата, която сте реализирали от онлайн магазина;
 • Обработване на плащанията. Възможностите, които предлагат търговските обекти са свързани с различни платежни методи – с наложен платеж, банков превод, с дебитна или кредитна карта;
 • Счетоводни отчети и заплащане на данъци. Както при физическите обекти така и тук е решаващо да се вземат под внимание спазването на приложимите данъчни правила. Отчитането на дейността е свързана с плащането на съответния налог, който се изчислява на база счетоводната информация, която е подадена.

Имате основателни причини да се възползвате от професионални счетоводни услуги, които наистина биха били решаващи по отношение на развитието на дейността ви в Интернет пространството. Характерно за този тип търговски обекти е, че вече има достатъчно инструменти за регулиране и контрол на дейността, която на практика дава на клиентите достатъчно информация, която би била наистина решаваща за сигурното им пазаруване.

Все повече счетоводни къщи предлагат и обслужване на виртуални търговски обекти. Именно на тях можете да разчитате за користно спазване на данъчното законодателство и предоставяне на съвети за по-висока гъвкавост при обслужването на клиентите ви. Подобряването на търговската политика на стопанската дейност, която извършвате определено налага прилагане на конкретни правила, които да ви утвърдят като коректен търговец. За бизнес, който се развива в правилната посока се доверете на счетоводна къща Кей енд Джи файнанс.