В определен етап от функционирането на водопроводната инсталация се налага да бъдат предприети ефективни действия спрямо подмяната на щранговете. Дефектите са неизбежни, тъй като касаят оптимизирането на различни видове ремонтни мероприятия, течове както и повишаването на качеството на консумираната от домакинствата вода. Услугата смяна на щрангове е свързана с отстраняване на всякакъв вид ВиК аварии, които се отнасят до преносителите на вода, а именно тръбите. Как се провеждат дейностите и какво е важно да знаят онези от вас на които им предстои пряк сблъсък с такива ремонти предстои да ви разкажем в следващите редове.

Смяната на щрангове – особености

Това не са обикновени ремонти, които можем да опишем като бърз и лесен начин за справяне с възникналите аварии. Самата смяна на щрангове може да бъде свързана с подмяна на вертикални и хоризонтални тръби, както и разпределителни. Ефективността от качествения ремонт ще повиши:

смяна на щрангове
 • Живота на водопроводната инсталация;
 • Качеството на водата, която използвате за битови нужди;
 • Ще подобри нивото на дебита;
 • До минимум ще бъдат сведени всички онези потенциални опасности, които касаят причиняването на наводнения и материални щети.

В основата на смяната на вертикални и хоризонтални щрангове с видими дефекти се говори като превенция, която да осигури оптимален живот на системата.

Професионален екип

Не подценявайте този вид ремонтни дейности. Всъщност те са едни от най-сложните, които могат да бъда извършени някога. Спецификата на услугата смяна на щрангове се дължи на това, че тук акцента е върху онези моменти, които са свързани с трудния достъп до тръбите. само опитни водопроводчици, които са наясно с конструктивната същност на ВиК инсталацията могат да ви осигурят качествен ремонт, който да бъде гарантиран във времето.

Има специфични етапи, които са пряко свързани с качествената смяна на вертикалните и хоризонталните щрангове. Определено за човек, който е далеч от материята е неясно как се случват нещата и до каква степен непрофесионалист би могъл да предприеме някакви действия по ремонт на щрангове. Препоръчително е да се фокусирате върху екип, който разполага с нужния опит, което предполага спазване на нормите и правилата за подмяната на дефектни щрангове, които са:

 • Оглед на системата;
 • Издаване на предписание за извършване на ремонт и смяна на щрангове;
 • Изготвяне на оферта;
 • Спиране на водоподаването преди стартиране на ремонтните дейности;
 • Демонтиране на повредените тръби;
 • Почистване;
 • Монтаж на нови щрангове;
 • Тест;
 • Укрепване;
 • Издаване на предписание за профилактика;
 • Издаване на гаранция за качество на труда поне 7 г.

Ето ги етапите, върху които ще фокусира своята работа професионален екип от водопроводчици, които са ангажирани в предоставяне на услугата смяна на щрангове.