Уредите, които използват като гориво за отопление на дома ни пелети, дърва, въглища, газ, нафта и други се нуждаят от димоотводна инсталация. Няма как да функционират без да има бързо отвеждане на димните газове, които могат да бъдат изключително опасни за живота и здравето на обитателите на имота. Част от димоотводната система са кюнците и димоотводните тръби, с които се изгражда пътя, по който се придвижва генерирания пушек извън жилището. Въпреки, че изглеждат доста елементарни тези аксесоари кюнци и димоотводи е необходимо да бъдат избирани съобразно някои важни правила, с които днес ще ви запознаем. Ролята им за ефективността от отоплението на дома е ключова, тъй като само така ще можете да си осигурите уют и топлина, свеж и приятен въздух докато уреда работи.

Основни правила при избор на кюнци и димоотводи

Това са аксесоари, с чиято помощ дима се отвежда в атмосферата. При липса на изградени димоотводи помещенията в жилището ви ще бъдат изпълнени с дим, а това безспорно ще доведе до затруднено дишане както и риск от възникване на пожар. Най-общо казано без кюнци и димоотводни елементи е немислимо да бъдат използвани котли на газ, печки на твърдо гориво, камини на пелети и други алтернативни уреди.

За да бъдете сигурни, че няма да допуснете грешки с избирането на кюнци и димоотводи е добре да се консултират със специалисти. Те ще ви насочат към онези елементи, които ще са необходими за вашите нужди. Предвид това, че на пазара се предлагат разнообразни варианти това от своя страна идва да покаже, че не само професионалната помощ ще ви бъде нужна, но също така и запознаването с видовете аксесоари, които ще са необходими за изграждането на димоотводната инсталация.

Имитаф

А за да бъде правилно изградена съобразно всички стандарти за безопасност е необходимо да се вземат предвид следните неща:

  • Дължина на пътя на димоотводната инсталация;
  • Брой и вид елементи, които са необходими за изграждането;
  • Ефективност при функциониране на уреда;
  • Гаранция за безопасност.

Определящи са детайлното проучване на тези важни елементи от димоотводната инсталация, тъй като действително само така може да се гарантира правилна работа на уреда.

Когато се избират кюнци и аксесоари за инсталацията е препоръчително предварително да се запознаете с някои особености, които касаят дълголетното използване, начина на почистване, материал на изработка и видове на елементите. Основното, с което трябва да сте запознати при подбор на кюнци е това, че те биват няколко основни вида:

  • Прави кюнци

Отличават се по това, че като дължина се предлагат в два размера. Основните са дълги 1 метър, а помощните (още известни като свързващи) са с дължина 50 см. правите кюнци приличат на тръба, а диаметъра може да бъде разнообразен с цел да се адаптира към изхода на комина. Предлагат се и телескопични прави кюнци, които могат да трансформират размерите си от 30 на 50 см;

  • Ъглови кюнци

Те са онези свързващи аксесоари, които се използват за да бъде променен пътя дима. Необходими са при почти всяка инсталация за димоотвеждане, а като варианти биват такива с ъгъл 45 ° както и 90 °. Важно е да имате предвид, че в новоизграждащ се димоотвод не е препоръчително да се използват повече от три ъглови елемента, тъй като има много голям риск от връщане на дима обратно в печката, което ще доведе до неприятна миризма и загасване на пламъка;

  • Имитаф

Това са така наречените разпределители, които се поставят в димоотводната система за да улеснят почистването на кюнците от полепналите сажди.

Димоотводната инсталация заема много важна част от процеса на отопление на дома ни. За да бъзе уютно и чисто в жилището е необходимо да имате елементарни познания, свързани с кюнците като видове, размери, материали, начин на монтаж.