Всеки един шофьорски курс е висока отговорност от страна на водача, както и неговия инструктор. Но наистина няма никакво съмнение, че една от най-важните е тази, която е свързана с пътническите превози. Да шофираш и същевременно да носиш отговорност за живата на хората, които се возят в автобуса е не само отговорност, но и особен товар, който водача носи на плещите си. Затова и обучението по тази категория пътнически превозикурсове за водачи на моторни превозни средства се оказва много важна и определяща за това каква база и основа от знания ще получат бъдещите шофьори на автобуси, микробуси и други пътнически транспортни средства. Абревиатурата на курсовете и категориите пътнически превози се обозначава с латинската буква D, но много често можете да я срещнете и като д категория. Освен основната някои от автошкилите предоставят и възможност да преминете обучение по така наречената D1. Това е едно по-ниско ниво, при което има ограничение не само за възрастта на водача, но също така и броя места за пътниците. При Д1 категорията се позволява в превозното средство да има не повече от 16 пътника без тези места да включват това на водача.

Категорията Д в основната си форма се прилага за шофиране на транспортни средства с места над 16. Тук става въпрос за големи пътнически автобуси както и тези, които ежедневно ползваме за да отидем до работното си място. За да може да стане шофьор на автобус един кандидат – курсист задължително трябва да покрие редица условия. На първо място за д категория е нужно водача да е навършил 24 годишна възраст. Не се допускат никакви компромиси и по отношение на изискването за образователен ценз, който както вече знаете за всеки един от шофьорските курсове, които се предлагат у нас е минимум основно. Това гарантира, че на пътя все пак шофират образовани и можещи да четат и пишат водачи. Едно леко отклонение ще направим по отношение на това изискване и ще опровергаем факта, че образованието не е толкова определящо. Задайте си въпроса как водачите ще се запознаят с правилата за движение по пътищата и ще ги спазват, ако не са прочели Закона, който е свързан с това да се приложат същите на практика. Освен това за всички курсове има тестова форма за изпит по теоретичен модул, който от своя страна също е изискване курсистите сами и на база прочетеното и изученото да отговорят правилно на изпитните въпроси. Сами разбирате, че няма как неграмотен курсист да премине първото стъпало от курса. И именно поради това Закона предвижда като задължително условие за записване на шофьорски курс да се представи и диплом за завършено образование като минималното изискуемо е основно. Да продължим с критериите за записване за категория D. До тук изброихме две основни – образование и години на водача. Следва и притежаването на шофьорска книжка от категория С, което пък автоматично от своя страна включва и наличието на В. но не само факта, че имате абревиатурите на тези шофьорски курсове е основание да се запишете на курс от категория Д. за да го направите законодателя има изискване за минимум две години стаж като водач на тежкотоварен автомобил.

Поради това, че категорията за пътнически превози наистина е една от най-отговорните е логично да се изисква някакъв опит и стаж, които да гарантират, че водача може да се справи с управлението на превозното средство.  Към набора от документи, които доказват по-горе изброените критерии за записване ще добавим и удостоверението за психо тест. Както знаете за всички професионални водачи се изисква такова свидетелство за премина теск, който установява не физическото, а психическото състояние на водача. Наистина тук се обръща особено внимание,тъй като от стабилността и адекватността на реакциите на водачите зависи опазването живота и здравето на пасажерите, които се возят автобуса. Не са редки случаите, в които шофьори с лични проблеми пренасят това на работните си места. Поради това този психотест е периодичен и се провежда през определен интервал от време като доказателство за това, че наистина водача може да контролира емоционалното си състояние и да реагира адекватно при създадени сложни ситуации. Ако вече сте набавили всички нужни документи и отговаряте на критериите за записване на д категория курс то можете да се включите в графика на избрания инструктор или автошкола. Самото обучение е курс категория дкраткосрочно в сравнение с това за С категорията и това се дължи на факта, че вече имате основни познания и опит в управлението на тежкотоварни автомобили. Отново два модула са предвидени в това обучение – теория и практика. При теоретичния модел са предвидени минимален брой часове  – 6. Тук се акцентира върху отговорността на водача към пътниците, които превозва в автобуса и същевременно се обръща и не малко внимание на факта, че превозното средство си има своите специфични характеристики. Набляга се не само на фактическото управление, но също така и на обезопасяването на хората, които ползват този вид транспорт. След приключването на модула теория курсиста подлежи на изпит- тест. Състои се от 15 въпроса, които дават определен брой точки. При тази категория D се допускат максимум 4 наказателни точки за да може курсиста да премине на следващото ниво на обучение. при практиката както и при другите професионални и любителски курсове задължително се минават часове на полигон. Общо модула включва 16 часа и инструктора сам преценя колко от тях да отдели на полигона и колко на интензивния градски трафик. Обикновено курсистите се справят доста бързо с усвояването на маневрите и това се дължи на техния опит като водачи на тежкотоварни автомобили, които вече имат над две години опит зад волана.

Отговорност, висок ангажимент, професия –  това маже да ви даде една такава категория шофьорски курс. Като се има предвид, че водачите на пътнически превози са добре заплатена категория труд е наистина логично, че има такъв висок интерес към обучение от категория Д. ако и вие желаете да надградите своите знания и опит то можете да се възползвате от предложенията на нашите опитни инструктори и ако отговаряте на по-горе описаните условия да се запишете на шофьорски курс от категория D.