Търговската марка в наши дни осигурява на предприемачите доста правомощия по отношение на техния бизнес. За да е разпознаваем даден продукт, услуга или стока има значение как би бил отличен. Именно тук идва ролята на търговската марка, която реално има съществено отношение към това да се подсигурят по-добри условия за получаване на оптимална икономическа изгода. Не е достатъчно регистрирането на търговска марка на територията на страна като една опционална възможност за защита на финансовите ви интереси. Днес ще представим международна регистрация на марка, която има доста по-широк обхват и определено разширява търговското влияние на предприемачите в съответния сектор.

Какъв тип защита ви осигурява международната регистрация?

Трудностите, пред които се изправя всеки предприемач се отнасят не само до нелоялната конкуренция. За да се наложиш на пазара и да бъдеш лесно откриваем за потребителя има защо да се възползваш от възможността за регистриране на търговска марка. Утвърждаването на присъствие, което се отличава от останалите брандове изисква да се използват такива знаци, които лени за възприемане, запомнят се и клиентите могат бързо да различат от останалите. Оригиналността всъщност е това, което се оказва мотивиращо да регистрирате своя собствена марка. Тя може да бъде под формата на

 • Дума;
 • Шрифт;
 • Геометрична фигура;
 • Знак;
 • Белег;
 • Буква или друго.

Марката е онова послание, от което имате нужда за да бъде представен конкретен продукт така, че бъде приет от крайния потребител. Но не е достатъчно тази търговска марка да бъде регистрирана само у нас. Всъщност има редица причини да се възползвате от международна защита предвид това, че имате икономически интерес от това да продавате или предлагате своите продукти извън страната.

Като много добра възможност за разширяване на обхвата на продажби се приема този акт, което реално предполага и самото ви желание да се развивате в тази насока.

Как се регистрира международна марка?

марка

Етапите са аналогични на тези, които сте изпълнили и по отношение на подаването на пакета документи в Българското патентно ведомство. Основната идея за разширяване на териториалния обхват е в това да се подсигури защита на продукта или услугата на по-голямо териториално ниво. Самата система за международна регистрация не е сложна, но има набор от изисквания, които следва да бъдат спазени с оглед на това да се спести отказ или извършване на корекция.

Добре е да се консултирате с експерти в областта. Не са малко юридическите кантори, които предлагат такъв тип продукти и могат да ви осигурят адекватно представителство, благодарение на което можете да си гарантирате пълно спазване на етапите относно регистрацията.

Същността на процеса е свързан с:

 • Подаване на заявка за регистрация, в която се описва в кое национално ведомство има вече такава регистрирана марка;
 • Спазване на процедурата пред националните ведомства;
 • Обхват на действие;
 • Период на валидност;
 • Защита и други.

Има защо да се възползвате от професионални услуги, тъй като е очевидно, че по този начин няма да бъдат допуснати грешки, които да доведат до връщане на заявленията за тяхното отстраняване.

Услуги

Компетентните консултантски фирми предлагат на клиентите си широк набор от услуги, които реално подпомагат дейността съобразно всички онези аспекти, които се отнасят до правната рамка на подаването на необходимите документи. Съществени са:

 • Извършване на проучвателни действия относно уникалността на марката;
 • Оформяне на заявка;
 • Процсуално представителство;
 • Услуги, които са свързани с управлението на марката;
 • Осигуряване на закрила;
 • Наблюдение, което е свързано с изтичане на сроковете за валидност и други.

Определено онова, което е водещо що се отнася именно до реализиране на регистрирането на бранда с международен териториален обхват има защо да бъде поверено в ръцете на експертен екип. Това би ви гарантирало много повече сигурност и коректно спазване на процедурата.