Ако по време на тоталитарния режим основния износ и внос в България се осъществяваха към и от бившите Съветски Републики то днес нещата са далеч по-различни. Наистина  външнотърговските отношения на българските компании с такива от цял свят се развиват с изключително бързи темпове, което на практика наистина предоставя една невероятна възможност за стабилизиране на икономиката на страната. Разбира се, за да се осъществяват експедитивно и прецизно процесите по внос и износ се изисква намесата и на транспортните компании, с чиято помощ става възможно превозването на всякакъв вид стоки. И както по целия свят и у нас е познат така наречения сухопътен, морски и въздушен транспорт и съобразно нуждите на търговците се прави избор на такъв вариант, който максимално да ги удовлетворява. Разбира се, партньорските отношения и бързото откриване на подходящата транспортна услуга се осъществява чрез посредничеството на спедиторски и логистични компании. Ролята на тези услуги въобще не бива да се подценява, защото се оказва, че именно това са фирмите, които осигуряват връзката между търговци и транспортните дейности, а освен това осъществяват и цялата организация от самото товарене на стоките до тяхното разтоварване в крайния пункт. Едно от водещите и изключително отговорни компании у нас е Unisped BG. За да сте стабилни и да доставяте в коректни срокове стоката на вашите партньори в чужбина е важно да разполагате с партньор като Униспед, който да организира транспортната дейност, митническото представителство и дори документалното оформление на всеки един това.спедиция

Unisped BG гарантира качество на услугата, ефективност и бързина при намирането на най-подходящия транспорт за вашите стоки и товари. Не подценявайте избора на спедиторска компания, защото в крайна сметка се оказва, че именно така имате реален шанс да спестите не малко пари  ида сте по-конкурентни на световните пазари. А от Unisped BG предлагат комплексно обслужване, тъй като екипа се състои от обучени и квалифицирани кадри, за които основен приоритет е качеството на предлаганата услуга, спестяване на редица разходи и най-важното да се осигури транспортна или друг вид логистична услуга на най-високо ниво. За да бъдат защитени превозваните пратки, независимо от техния обем от УниСпед предоставят също така и карго застраховки, които гарантират нулеви загуби при евентуален инцидент по време на транспортирането на стоките. Към услугите, предоставени от Unisped BG добавяме складова логистика, митническо агентиране и всичко останало, което е свързано с комплексното и качествено обслужване на българския бизнес. Доверете се на опита и на едни от най-ниските цени, които ще направят бизнеса ви много по-конкурентен за международните пазари.