Фермерите са взискателни към техниката и прикачния инвентар, който използват на полето. От това зависят правилната подготовка на почвата и разбира се, качеството и количеството на добивите. Вариантите за плугове наистина са доста разнообразни, но определено четири от тях са най-търсените и използвани в земеделския сектор- навесен, олекотен,обръщателен, лозаро-овощарски. Самото наименование на плуговете е определящо за това какви функции и агротехнически мероприятия ще бъдат извършвани с него. Повечето фермери, които отглеждат трайни насаждения избират овощарските плугове, които се оказват изключително функционални за обработките на почвата. Именно поради това, че се отстранява плевелната растителност в междуредието и се разрохква почвата за да се снабдят корените с така нужните хранителни вещества е една от причината през съответния период на годината да се извършва оран с този вид плугове. Лозаро-овощарските плугове са пригодени за работа в междуредието, поради което те са доста по-тесни. Така се осигурява възможност да не се нараняват кореновата система, както и стеблата на трайните насаждения, а да се извърши деликатно обработване на почвата според необходимостите. Освен отстраняването на плевелите се извършва и аериране на почвата.обръщателен плуг

Друг също толкова надежден и използван модел плуг са обръщателните . При тях се залага на загребването на почвата и обръщането на пласта. Това са плугове основно за дълбока оран и в зависимост от размера на телата и дълбочината, на която работят може да осигурят надеждни и качествени обработки. Картофопроизводителите разчитат на тези обръщателни плугове като средство, с което напълно облекчават своя труд.

Олекотените плугове са друг тип прикачен инвентар, който се оказва изключително лесен за теглене поради сравнително по-олекотената конструкция, в сравнение с останалите модели плугове. Дълбочината, на която проникват този модел плугове достига до 30 сантиметра, освен това са рохките почви а идеално решение за достигане на съответната консистенция за да се положат семената при сеитба. Безспорни лидери в производството на такива качествени олекотени плугове са MASS –разумното и рентабилно решение за всеки земеделски стопанин.

Като се има предвид, че освен поддържане на добрите почвени характеристики почвата периодично се третира с плугове с оглед и на унищожаване леговищата на инсекти и други болестотворни организми много стопани залагат на здравия прикачен инвентар за да успеят да постигнат желания резултат. За добиви с безупречно качество друг също използван плуг е така наречения навесен модел. Частите му приличат на лопати и освен обръщане те извършват и специфично нарязване на почвения слой. Така например навесния плуг може да се използва при полета, които не са обработвани скоро и по тях все още има остатъци от сено или стърнища. За повече информация и запознаване с моделите плугове можете да се свържете с консултантите от MASS.