Все по-често домакинствата  и бизнеса се ориентират към избирането на тип осветление, което  е оптимално икономично. Не лесно да се намери вариант, при който разхода да бъде контролиран, а освен това светлината, която излъчват телата да отговори на нуждите за добра осветеност на съответното пространство. Много популярни напоследък станаха сензорите за осветление. Спецификата при тяхната работа е в това, че те включват осветлението само тогава, когато има движение на топлокръвно тяло. В останалото време при липса на движение осветлението е изключено. Именно поради това се гарантира нисък разход на електричество  и осветяваме само в моментите и местата, където имаме нужда от светлина.

Къде се използва такъв вид осветление

Приложението на осветлението със сензори е все разпространено както в жилищни сгради, така в офиси, хотели, производствени цехове, складове и много други. Идеята е на първо място да не се налага намеса на човешка ръка, която да търси ключа за включване на осветлението за да настъпи светлина. Сензорите засичат движение и автоматично подават сигнал на осветителното тяло, което светва. При зададен режим и време на осветяване лампата осветява, а при изтичане на зададения времеви диапазон автоматично се изключва. При минимално отчетено движение то отново се включва.

Изключително удобно е да се използват сензори за вътрешно осветление както в работна среда така и в дома. доста популярни са този вариант тела за санитарни помещения, складове, мазета, килери. В зависимост от квадратурата се използват различни видове тела, които могат да бъдат както с вграден в осветителното тяло сензор така и с отделен датчик за движение.

Основния принцип на работа при сензори за вътрешно осветление е да се осигури светлина на места във времето, в което е необходима. На практика това изключва нуждата от осветяване на пространства, в които в момента няма движение и осветяването е напълно излишно. А безспорно това гарантира:

  • Контрол на разхода на електрическа енергия;
  • Осветяване на помещението, в което има в момента движение;
  • Автоматично изключване на светлината, когато времето за осветяване изтече.

Как се избират сензори за вътрешно осветление

Има два типа сензори. Едните могат да бъдат използвани за открити пространства, а други за закрити. И за двата типа сензори важат следните особености, които е добре да се вземат под внимание с оглед на това да се осигури ефективност и икономчност при инвестиране в такива осветителни тела. Единствената разлика, която е важно да отбележим е, че външните сензори за осветление е необходимо да бъдат устойчиви на влага, високи и ниски температури за да работят ефективно. За използваните в закрити пространства не е необходимо да се прилагат такива критерии.

сензори за осветление

Как да ги изберете?

  • Определете вида на сензорите – дали ще бъдат вградени в осветителното тяло или ще са отделно монтирани;
  • Какъв ще бъде обхвата на сензорите – в зависимост от квадратурата на вътрешното пространство коридор, стълбище, санитарен възел има разнообразни като обхват датчици, които могат да отчетат и засекат съответното движение;
  • Енергоспестяващи – това е идеята на тези сензори за вътрешно осветление, да спестят електроенергия и да работят икономично;
  • Време за регулиране на светлината – обикновено има няколко опции за това, които стартират от 1 минута. В зависимост от типа на вътрешното пространство, в което се монтират такива сензори може да бъде избран интервала, през който лампата ще продължи да свети.
  • Интелигентност. На пазара се предлагат разнообразни интелигентни решения, но все по-често опадаме и на такива, които се съобразяват и с дневната светлина, като по този начин сензора дори контролира яркостта при осветяване. По – слабо е осветяването в светлата част на денонощието и доста по-ярко през тъмната.

Многообразни интелигентни сензори за вътрешно осветление както и за външно приложение можете да откриете в каталога на Ташев Галвинг.