Много е важно всеки шофьор да бъде наясно с отговорностите, които носи като водач на моторно превозно средство. На практика  не сме само облагодетелствани от това да се возим и да сме свободни да се предвижваме от едно място на друго, а освен това да спазваме и правилата за движение по пътищата. Всяко едно нарушение  се наказва строго от държавните органи  и причините за това са от гледна точка на превенция срещу войната на пътя, която ежедневно взима страшно много жертви. Налагането на глоби, отнемането на точки от контролния талон на водача са мерки, които до някаква степен се ангажират с това да превъзпитат българските шофьори към повече толерантност и адекватни реакции. Знаете ли, че годишно над двадесет хиляди шофьори имат неблагоразумието да шофират с отнети поради нарушения шофьорски книжки. Именно с цел да се намали това безотговорно отношение се взимат драконовски мерки за тяхното предотвратяване. Шофирането в нетрезво състояние, след употреба на упойващи вещества и други наистина водят до тежки пътни инциденти. При извършване на нарушение от този вид както и други нарушаващи Закона за движение по пътищата са предвидени парични глоби както и отнемане на контролни точки от талона, който е неизменна част от шофьорската книжна на водачите. Както знаете при получаване на свидетелството за правоуправление всеки има в талона си 39 на брой контролни точки.  При нарушение част от тях се отнемат и така в даден момент можете да се окажете без нито една точка. Това пък от своя страна си има последици, които са свързани именно с отнемането на шофьорската ви книжка и правото ви да управлявате моторно превозно средство. Лимита от контролни точки е много точно изчислен и е с цел да се фокусират водачите върху това, че за да ги запазят трябва да имат ясното самосъзнание, че сами носят отговорност към техния брой и не бива да извършват нарушения, които да  ги намаляват.курсове

Разбира се, няма водач, който да не е извършвал неволно нарушения, заради които се е сбогувал с няколко точки от талона си. Понякога обаче, когато техния брой застрашително намалява законодателя предвижда възможност за тяхното възстановяване.  Става въпрос за платен курс възстановяване на контролни точки като естествено и тук има определени правила, които водачите трябва да спазват за да се възползват от тази опция. За да не губите всички притежавани категории и да можете да управлявате моторното превозно средство внимавайте за броя на контролните точки в талона ви. Винаги можете да възстановите част от тях, но за целта трябва да имате минимум една такава останала. Ако изпуснете момента имайте предвид, че ще се наложи по-сложна процедура по възстановяване на правата ви като водач, затова се позаинтересувайте колко би ви струвал един курс за възстановяване на контролните точки.

За да се ползвате от тези курсове е важно да сте изпълнили следните условия:

  • Да са отнети над 1/3 от първоначалните ви контролни точки или над 13 на брой.
  • Минимум една останала точка трябва да има в контролния ви талон за да ползвате услугата курс за възстановяване
  • Да имате минимум основно образование
  • Да притежавате валидно свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство.

Дори при само едно неспазено условие губите право за възстановяване на точки и така сте обречени в даден момент да останете без шофьорска книжка. Загубата на правоспособност ви поставя в начална позиция и се налага отново да минавате шофьорски курс като тук вече се изисква и задължителен психотест. Законодателя затяга контрола за нарушителите и така е редно. Реално това са хора, които са потенциални убийци и наистина обричат не малко семейства на това да понасят загубата от невинно загиналите си близки. Затова е важно да се има предвид, че шофьорската книжка не дава права, а е много голяма отговорност, която ежедневно трябва да се проявява. Защото независимо от това, че сте платили за възстановяване на точки утре те могат отново да ви бъдат отнети  и след една година отново да си ги възстановите. Така, че може би е редно да се позволява само еднократно възстановяване, а не веднъж на година. Това със сигурност ще рефлектира върху възпитанието на шофьорите и тяхната ангажираност към спазването на Закона за движение по пътищата.

За да преминете курс за възстановяване трябва да нямате неплатени глоби от наказателни постановления и фишове. Представят квитанции и извлечения за тяхното плащане.  Допускането до обучение за възстановяване не  е безконтролно и задължително се прави проверка на желаещия за да се установи истинността на подавана информация. Курса се състои от 6 часа лекции, които са задължително присъствени. Предимството и облекчението за преминаващите обучението е, че не се налага да бъдат изпитвани. Идеята е да се опреснят техните знания за безопасно и отговорно шофиране както и спазването на правилата за движение по пътищата. Автошколите издават удостоверение за преминатия курс след като бъде заплатена и изискуемата такса. След  като представите в КАТ, че сте преминали такъв курс автоматично в системата ви ще бъдат възстановени не повече от 13 точки. Това може да става веднъж на 12 месеца, което е сигнал, че не бива да извършвате повече нарушения, които да са причина за поредното намаляване на точките в контролния ви талон.възстановяване на точки

За да не изпадате в подобни тревоги и да губите както контролни точки така и шофьорската си книжка бъдете максимално толерантни, отговорни и следвайте предписаните в Закона правила за безопасно шофиране. Запомнете едно, че независимо от марката , модела и мощността на колата ви всички сме равни пред Закона и най – важно не сме безсмъртни. Затова бъдете внимателни, не натискайте газта и помислете за това какво ще причините с действията си на останалите участници в движението. Вероятно не е проблем всяка година да си плащате за курс за възстановяване на точки, но дали си струва да правите нарушения и да застрашавате живота и здравето си? Пожелаваме ви разумно и отговорно шофиране!