Статистика и информация от НСИ за печатните издания и вестници.

От публикуваната през 2016 г. информация за данни от националния статистически институт по отношение на печатните издания става ясно, че тиража на издаваните вестници у нас е  спаднал с почти 22 % в сравнение с предходната година. Считани за приносители на културни, политически, дори образователни печатните медии определено имат съществена роля в развитието на обществото и неговото израстване. Като средство за комуникация и информираност разпространението на вестници има своя принос и за това как се развива езика ни в хода на историята.

Метаморфозата, която търпят хартиените печатни издания дава повод за размисъл. Как така за такъв кратък период необходимостта от вестник или списание рискува да бъде тотално оставена в миналото? Всъщност не можем да кажем, че това е кончината на печатната форма на информираност, тъй като последното десетилетие плавно се променя носителя на новината от хартиен в дигитален. Определено няма как технологиите да не дадат отражение и в този сектор. Пълната дигитализация и преносът на информация под натиска на технологично развитото ни общество  приема форма, която е сравнително по-достъпна и лесна за употреба. Вестници има и ще има, те не са заплашени от изчезване! Просто днес изглеждат по различен начин, такъв който отговаря на потребностите на модерния потребител.вестници - picture

Липсата на хартиен вариант на вестниците не означава, че ще попаднем в информационно затъмнение. Технологиите и поетапното дигитализиране на медийните издания има огромно предимство. На практика Интернет е едно огромно информационно пространство, което ни предоставя всякакъв тип новини. Факта, че печатните вестници се трансформират в дигитални си има доста основателна причина. Не е нужно да купувате пет вестника за да сте информирани какви са спортните новини, прогнозата за времето и гласуваните промени в парламента. Всичко това можете да разберете от смартфона си, от който да посетите vestnicibg и да получите информация от събирача на новини на едно място. Намирате се извън страната, а няма от къде да си купите български ежедневник? Ето, че с дигиталния вариант на издаваните у нас вестници и списания имате лесен достъп и то в реално време. Тези привилегии обаче не са единствено в полза на самите читатели. Издаването и отпечатването на един тираж е свързано с много разходи, които съпровождат хартиения вариант на вестника. Освен това съхраняването на информацията се превърна в събиране тонове хартия в архивни помещения, които са заплашени от унищожение под влиянието на редица фактори. Дигиталните вестници са достъпни и могат да бъдат използвани, без значение кога е публикуван съответния материал.

Характера на самите вестници по никакъв начин не е променен. Те имат мисия и цел, която потребителя продължава да използва, но в достъпна форма, която не го ограничава във времето и мястото. Именно това, че се разпространяват онлайн ги прави и толкова масови. Цялостното дигитализирането на всякакви хартиени издания несъмнено е въпрос на време. Вестници, списания, книги и всякакви други информационни средства под влиянието на технологиите приемат формата, която съвремието диктува.

Оцеляването на новината и трансформирането и от такава, поднесена на хартиен носител до съвременния дигитално представен модел е в следствие на променящия се свят. Революционните промени по създаването, разпространението и съхраняването на вестниците и списанията са очаквани. Приемаме ги като естествено ход на времето и се възползваме от тяхната достъпност