Туризмът в България е изключително развит, като с всяка следваща година наблюдаваме и все по-модернизирано туристическо обслужване. Това включва не само подобрените хотелски условия, но и технологията, която туроператорите използват при организирането на своите екскурзии. Ако често пътувате и държите да научите възможно най-много за избраната дестинация, е най-добре да заложите на утвърдена туристическа агенция!

тур гайд системи

Дотук добре. Ясно е, че всички ние в ролята на обикновени туристи, държим най-много на това да бъдем качествено обслужени и да се завърнем у дома, вдъхновени от посетените забележителности… Но ако сте от страната на организаторите на екскурзията, трябва да помислите за много повече неща от това просто да осъществите по план обиколните турове, включени в екскурзията. Длъжни сте да предложите перфектен продукт, за да накарате хората да се върнат отново при вас, планувайки следващото си пътешествие. Трябва да осигурите най-качествените тур гайд системи!

Какво представляват те?                  

Може би знаете колко е неприятно да се надвиквате с тълпи хора, а това което казвате, така и да не бъде чуто? За един екскурзовод, това би било изключително стресова ситуация, поради факта че неговата група ще остане неудовлетворена и то с право! Дори и да се опита да повтори казаното, отново може да остане неразбран, а обиколният тур ще бъде обречен на провал…

Използвайки модерна тур гайд система, нищо от това няма да се случи, а както екскурзоводът, така и неговата група ще поддържат ясна и чиста комуникация през цялото време. Предаването на информация ще бъде успешно на 100% и дори и около вас да има още стотина говорещи души, това няма да има никакво значение. Вие ще бъдете чути и ще чувате какво ви казват вашите туристи!

Какъв е принципът на работа?

От технологична гледна точка, тур гайд системите са лесни и удобни за използване. Те не нарушават комфорта на гида по никакъв начин и дори напротив – улесняват максимално неговата работа! Стандартният (икономичният) комплект включва един брой предавател и тридесет и девет броя приемници, като цената варира в зависимост от броя на вторите. Колкото повече са те, толкова и цената расте. Наред с това, екскурзоводската система покрива двадесет канала, а работният обхват е до сто и петдесет метра. Поради спецификациите на тази технология, можете да използвате предавателя, подавайки висококачествен сигнал на стотици применици, без да има никакви смущения!

Аудио системата ще ви даде гаранция за качествено и професионално обслужване. Вашите клиенти ще останат напълно удовлетворени от това, което сте им предложили, а всеки екскурзовод ще има непрекъснат контакт със своята група. Предаваната информация по време на обиколния тур ще бъде разбрана и запомнена, а именно това е ключовият елемент за всяка успешна екскурзия!