Ипотечният кредит е едно от най-важните решения в живота на всеки човек. Независимо с каква цел се тегли кредита, за предпочитане е да се помисли за всички аспекти предварително. Хубаво е, гражданите да си направят професионална консултация с кредитен съветник, който да бъде независим, а последното решение е хубаво да бъде на клиента.

Обикновено условията на кредитните институции за отпускане на потребителски или ипотечни заеми се припокриват.Най-общо критериите са:

  • Кредитопотребителя да има трудов договор от поне три или шест месеца назад на последната си месторабота и той да се безсрочен (постоянен);
  • Той трябва да е внасял или следил дали работодателят му е внасял задължителните осигуровките за този период;
  • Потребителят е за предпочитане да е с добър кредитен рейтинг. Това означава вноските по теглени заеми и внасянето на осигуровки да не са с просрочия. Кредитния рейтинг обхваща последните пет години.
  • Съотношението мужду нетния доход и ежемесечната вноска не трябва да е 40 или 60%, като това може да варира според отделните кредитни доставчици;
  • -За доход се считат официалните доходи, които могат да се докажат документално. В банките не се приемат неофициални доходи и не се отпуска финансиране въз основа на тях. Към дохода от трудовото възнаграждение могат да бъдат добавени доходи от рента и други подобни, стига да са включени в данъчната декларация на клиента;
  • Минималната възраст за одобрение на заявление за кредит обикновено е от 21 до 23г., като може а варира.
  • Сборът от срока за изплащане на заема и възрастта на гражданите не бива да е повече от пенсионната възраст за България, както за мъже, така и за жени;
  • Средства от обезщетения при майчиство или детски надбавки не се приемат за доход;

Това бяха общите условия за отпускане на потребителски и ипотечен кредит, като ипотечните кредити представляват услуга, която се съпътства и от някои допълнителни критерии:

  • Ипотеката на жилище трябва да е първа по ред;
  • Документите, които се представят пред банката могат да бъдат различни спрямо различните кредитни дружества. Те се отнасят главно до доказване на доходите на гражданите, което става обикновено с бележка от настоящия работодател, доказване на собствеността при ипотечните заеми и някои стандартизирани апликации, които банките изискват да се попълнят.

Когато гражданите не покриват част от критериите, шансът да им се отпусне очакваната парична помощ намалява. Може, обаче, да се обърнат към свои приятели или роднини и да ги помолят да подадат заявление за заема вместо тях, а те лично да погасяват вноските след това.

Справка за кредитната си история може да направи всеки като внесе стандартизирана молба за това в БНБ. Ако се констатира разминаване с фактите и човек открие, че в историята му фигурира заем, който не е теглил, може да се свърже своевременно със съответната банка и да коригира несъответствието.