Един ат задължителните компоненти при строителството на нови сгради е бетона.  Много от предприемачите в бранша обаче предпочитат да работят с утвърдени на пазара фирми, които произвеждат бетон, което гарантира стабилност, здравина и устойчивост на сградите, които строят. Малко хора знаят, че на пазара се предлагат разнообразни смеси, които сформират бетона. Както при някои видове хранителни продукти така и тук има нормативна уредба, при която се класифицират нивата на якост и качества а бетоновите смеси. В зависимост от товароносимостта на една сграда,, натоварването и други важни специфики има специални предписания от архитекти и проектанти какъв вид бетон е редно да се положи.бетон

Не само здравината, но и други показатели са много важни при избора на бетон, който се влага в изграждането на всякакви постройки, конструкции, съоръжения и други. Дори ида не вярвате при създаването на една смес тя се подлага на редица изпитания, включително и това каква е мразоустойчивостта и издръжливостта на високи температури на готовата смес. Затова производителите на бетон влагат компоненти, с които увеличават положителните качества и всякакъв тип издръжливост, съответстваща на стандартите на нормативната уредба. От съществено значение при изработката на бетон е това да се извършва в контролирана среда, което намалява риска от влагане на компоненти, които да повлияят на здравината на крайния продукт. Тъй като това е смес, която се транспортира в полутечно състояние то освен вложените съставки е определящо и в какви съдове ще бъдат доставени до строителния обект. За целта се използват специални камиони с бетон помпи, които по време на превозването извършват въртеливи движения на съда, наречен миксер, в който се пренася бетона. Идеята на това действие е да не се получава изсушаване на бетона, което може да влоши неговите качества.

Веднъж положен в калъп бетона изсъхва под влияние на атмосферните условия. Това е една от най-здравите смеси, които се използват в строителния сектор и независимо от това дали ще строите еднофамилна къща или голяма жилищна кооперация това е един от най-важните компоненти, с които ще осигурите стабилност на сградата. Само сертифицирани и отговарящи на наредбата за производство на бетон фирми могат да предлагат на пазара гарантирана като качество смес. Периодично се извършват проби, които да установят дали се спазват пропорциите на съставките, които са характерни за съответния вид строителна смес. Съобразно характеристиките на бетона той се дели на няколко класа, които конкретизират нивото на неговата водонепропускливост, температурна устойчивост, включително и мразоустойчивост, както и С8/10, С30-37.