Нараства процента на домакинствата, които са използвали печки на дърва и в настоящия момент са взели решение за инвестиране в камини на пелети. Като едно огромно удобство и усъвършенстване на инсталацията за отопление определят действието им експертите от бранша. Действително ползите от тази подмяна са много, а онези от вас, които все още имат съмнение относно ефективността на пелетните камини днес ще си позволим да внесем малко повече яснота относно тяхното прилагане, използване и повишаване на енергийната ефективност на жилището.

Три основни преимущества на пелетните камини

Главите положителни качества, с които се характеризират камините на пелети се дължат основно на горивото, което те използват. Ресурса, който осигурява топлинната енергия е в основата на това да се дефинира уреда, който го използва като икономичен, екологичен и високоефективен. Всъщност това са трите основни принципа, които са в основата на това да нараства броя на желаещите да подменят старите печки с водна риза именно с такива модернизирани камини на пелети.

Нека уточним някои от подробностите относно това защо се приемат тези термини като съществени при инвестиране в ново отоплително решение:

Пелетна камина
  • Икономичен уред

Тези предложения на пелети са от най-съвременните решени, които могат да осигурят цялостно и качествено отопление на вашия дом, независимо от неговата квадратура. Изключително надеждни и сигурни, използващи минимален разход на гориво, който е изцяло контролиран са предпоставките, които показват, че наистина има много голям смисъл от това да се инвестира точно в конкретната възможност;

  • Екологичен

Пелетите, които се използват за работа на камините представляват пресовани дървесни частици. Тъй като те се изработват от отпадъчни суровини често за тях се говори като за възобновяем енергиен източник. Освен това при своето изгаряне (тлеене) горивото не освобождава както дървата и въглищата голямо количество дим и вредни газове. А това е предпоставка за намаляването на въглеродните емисии, които се изхвърлят в атмосферата. Остатъчната пепел също е в незначителни количества, което пък от своя страна не изисква ежедневно почистване на камината;

  • Висока ефективност

Първите два изброени принципа за работа на камините на плети са реално предпоставката за това уредите да бъдат определени като високоефективни. Те са наистина невероятни по отношение на консумацията на гориво, което е минимално, а освобождаваната топлинна енергия е толкова голяма, че може да осигури на домакинството топлина за цялата жилищна площ.

По-скъпи ли са от уредите на твърдо гориво

Няма да ви лъжем, че има известни ценови разлики. Но това е неизбежно предвид факта, че всъщност самата технология на работа при пелетните камини е съвсем различна. Докато печките на дърва с водна риза са много по-елементарни то тук ес наблюдава висока технологичност и усъвършенстване, която цели:

  • Абсолютен контрол на разхода на гориво;
  • Автоматизиран режим на работа;
  • Минимална ангажираност, тъй като зареждането и почистването се извършва през дълъг период от време;
  • Намаляване на разходите за отопление;
  • Чистота и уют по време на работа;
  • Възможност уреда да се използва както за отопление на целия имот така и за подгряване на топла вода за битови нужди;
  • Лесна интеграция със съществуващи и нови инсталации з парно отопление – с радиатори или водно подова система.

Това до голяма степен оказва влияние върху стойността на уреда. Имайте предвид обаче това, че се пак не става въпрос за ко знае какви високи цени, а за такива, които са напълно съпоставими на качеството и удобството, което получавате. Изключителна ефективност и гаранция за адекватност при посрещане на зимните дни получава всеки клиент избрал да подмени тарата печка на твърдо гориво с много по-ефективен и иновативен уред.

Възползвайте се от горещите оферти, които ви предлагат онлайн магазините, тъй като именно тук цените на камините за пелети са най-конкурентни и поносими.