Всяко едно от обученията, които дават правото да се управлява моторно превозно средство са свързани със съответните права и отговорности на шофьорите. Днес ще обърнем внимание на една от професионалните категории, която дава право на водачите да управляват тежкотоварните автомобили над три тона и половина. Тази категория курсове е известна още като професионална, тъй като притежаващите я са я превърнали в начин за препитание. Всички шофьори на камиони и тирове задължително трябва да притежават свидетелство за провуправление с абревиатура С. Ако и вие се замисляте дали да не предприемете такава инвестиция ето и основните изисквания и съответните за ц категория права, които ще придобиете с преминаването на това обучение за водачи.категория С

Записване на курс. Тук основните изисквания са свързани с възрастта на кандидатите. Те трябва да са над 21 години като при записване и стартиране на курса задължително да имат навършени 20 г и 9 м.  Притежаването на категория В е толкова важно колкото и възрастовото ограничение. А не на последно място е наличието на минимум основно образование. Ако тези три важни условия са изпълнени то записването за категория Ц курс може да бъде факт.

Обучение. Формата на обучение при този курс за подготовка на професионални шофьори се състои от два основни модула. Първият е теорията и тук основната цел на инструктора или провеждащия лектор обучението е да запознаете курсистите с основните правила за движение по пътищата, които са характерни за тежкотоварните автомобили. Хорариума, който е предвиден за този модул е от 14 учебни часа, които се провеждат в специализирани центрове. След приключването на обучение всеки курсист подлежи на изпит, който се състои от 30 въпроса. Всички въпроси са съобразени с преминатия материал и ако бъдещия шофьор на камион е усвоил максимално добре материала то не би било проблем да покрие минималния брой от 57 точки, които да му дадат право да премине към следващия модел, а именно практиката. При модула практика, който се състои от 20 учебни часа има две форми. Едната е провеждане на занятия на полигон, а другото е в интензивен трафик в града. За да придобият повече увереност и да свикнат с габаритите на камиона или тира, курсистите първо изучават маневрите на полигон. Едва след като инструктора установи, че са готови те могат да преминат към градския трафик или там където имат право да управляват такъв тип тежкотоварен автомобил.

За да придобие право да управлява моторно превозно средство от категория С курсистите премината и практически изпит. Това им гарантира, че са готови да поемат своята отговорност за действията или бездействията си на пътя.