Да разполагаш със свидетелство за правоуправление на лек или тежкотоварен автомобил днес не  е някаква екстра. Това е условие, което дава свобода и разгръща потенциални възможности пред хората, които дори имат желание да превърнат шофирането  в своя професия. Автошколите у нас предлагат разнообразни решения и шофьорски курсове, които са класифицирани в категории, според вида на управляваното моторно превозно средство. Към професионалните категории се отнасят С, СЕ,  Д1, Д, ДЕ. На практика обозначените с латинската буква С се прилагат за всякакви тежкотоварни автомобили с маса над 3 тона и половина, а тези от категорията D се прилагат за транспортни средства, които се използват за транспортиране на пътници. Не бихме казали, че интереса към едната или другата е повишен, тъй като си има група хора, които действително имат желание да се развиват в тази сфера и приоритетно поставят тези категории като една възможност за своята професионална изява. В днешното ни четиво ще обърнем по-подробно внимание на категория СЕ и ще отговорим на няколко важни въпроса, които са свързани със спецификата на самия курс както и неговата приложимост.камион с ремарке

СЕ категорията е под категория на основната С. както знаете това е обучение, което е предназначено за професионална реализация и се прилага за МПС с тегло над 3,5 тона и добавено ремарке с маса над 750 кг. В общи линии това са показателите, които обхващат този тип композиция. Реално ако трябва да дадем пример то това ще са камиони с ремарке, тирове с ремарке или тежкотоварни бусове, които отново са с опция за прикачване на ремарке. Желанието да повишат своята квалификация може да е породено от факта, че работодателя предлага по-високо възнаграждение. Това определено е стимул за шофьорите и поради това маркетинговите специалисти отчитат повишено търсене в Интернет за шофьорски курс c+e категория. Ето и основните изисквания към кандидат – курсистите, на които те задължително трябва да отговарят за да могат да се сдобият и с тази абревиатура към шофьорската си книжка.

  • За да имате възможност да запишете ЦЕ категория задължително трябва да притежавате основната С. това от своя страна пък изисква да сте придобили по-рано и В категория за любител шофьор, така че по пътя на логиката това за вас ще е трети шофьорски курс.
  • Независимо от това ,че при записването за В и С курсовете сте предоставили удостоверение за завършено образование, тук отново на дневен ред е изискването с набора от документи и таксата за записване за обучението още веднъж(за пореден път) да докажете, че притежавате минимум основно образование. В автошколата носите последната придобита диплома, с която разполагате както и нейно копие, което остава във вашето досие.
  • Задължителния документ при тази категория е психо теста. Това е вашето разрешително за придобиване и използване на категориите за професионални шофьори. Доста важен е този курс и тест за психическа годност, въпреки, че за повечето шофьори той се счита за ненужен и излишен разход. Но сега няма да се спираме подробно на него, а ще отделим специална тема за разясним и ползите от притежаването на този документ.

Ако сте готови с изброените по-горе документи и удостоверения то вече можете да пристъпите към включването в графика за провеждането на шофьорския курс категория c+e. За доста шофьори този курс е малко скъпа инвестиция, тъй като много от автошколите го класифицират като отделен курс, а не подразделение на основната категория С. цената, която водачите заплащат за СЕ е почти колкото основния, но това се дължи на факта, че за да предоставят тази услуга като форма на обучение инструкторите и автошколите трябва да поддържат наистина безупречен автопарк, на който курсистите да придобия увереност и самочувствие. Но като се замислите това е доста добра инвестиция, тъй като тя повишава професионалната ви квалификация и освен това е предпоставка за увеличаване на възнаграждението ви, поради факта, че с управлението на композиция от превозни средства намалявате транспортните разходи на работодателя.

След това леко лирично отклонение се връщаме на характеристиките и основните правила за провеждането на тази курс за професионални шофьори. Обучението, което курсистите преминават не е толкова сложно и затормозяващо. Като се има предвид, че са преминали основната теоретична част, която се изисква по закон за категориите В и С тук в модула теория са предвидени само 7 учебни часа. Както при всички останали допълващи и надграждащи знанията и уменията курсове и тук основно внимание се обръщакурс С+Е на самата композиция както и безопасното ѝ управление, такова, което не застрашава товара и останалите участници в пътната обстановка. След като има теоретичен модул та дори и само с хорариум 7 часа то е логично водачите да подлежат и на изпит. Той се състои в два варианта – вътрешен и външен. Вътрешния е за това да може инструктора да прецени дали сте готови за официалния тест пред РД Автомобилна администрация, а официалния е вече външния изпит, който се провежда под формата на тест и се състои от петнадесет въпроса. Допустими са и грешки, които обаче не трябва да надвишават 4 на брой. В противен случай ще се наложи да преминете поправителен и отново да заплатите изискуемата законова изпитна такса. Успеете ли да съберете 28 точки то вече можете да преминете към модула практика, който изгражда умения и реакции при управление на композицията от тежкотоварни елементи – камион + ремарке.

За модула практика са предвидени 16 часа. Те се разпределят от инструктора в зависимост от усвояването на курсиста в два графика. Единият е при условия полигон, а другия е за градски трафик. Поради това, че в градовете има ограничения за предвижване на тежкотоварни автомобили с композиция от ремарке инструкторите обръщат повече внимание на полигона и усвояването на маневрите. Разбира се, преминават се и така наречените градски часове, като тук акцента е насочен към околовръстните трасета и разрешените за преминаване пътни артерии за такъв род превозни средства. След приключването на модула курсиста логично подлежи  на изпит. Той се провежда по същата схема както и самото обучение по практика – маневри и техники на полигон както и управление на композицията в градски условия.

Категорията С+Е е една възможност, която ще разкрие потенциала ви като професионален шофьор. Затова е време да се замислите дали не е настъпил момента да запишете такъв шофьорски курс.