Освен основните познати категории шофьорски курсове автошколите и инструкторите предоставят и техни подкаттегории, които са с малко по-облекчени условия за записване, но пък за сметка на това са с ограничения. Именно за тези видове обучения ще си поговорим днес и за това как можете да изберете подходящия вариант за Вас. Една от най-търсените от курсистите е Д1. Това е вид категория за шофьори, която се прилага за управление на пътнически автобуси, но с определени ограничения. Ако при основната категория D става дума за пътни превозни средства над 16 места, то тук при Д1 говорим за транспортна услуга с микробус или малък автобус, при който местата са не повече от 16. Само като уточнение ще акцентираме на това, че в това число не влиза мястото на водача. Има някаква логика в тази шофьорска категория и тя в това, че на практика има населени места, в които не е рентабилно да се извършва превоз с голям автобус. Това определено е гаранция за висок разход и не е толкова изгодно на фирмите превозвачи да амортизират такъв голям автобус при условие, че потенциалните пътници са не повече от десетина. Ето как в случая категория d1 – микробуси и малки автобуси се превръща в приложима и рентабилна като вариант. Не само, че пътниците няма да останат без никакъв транспорт, но освен това и превозвачите ще мога да наемат шофьори, които не са обвързани с изискванията и критериите  за по-високата Д категория.малки автобуси

Но нека да разгледаме подробно спецификата на този шофьорски курс и да разясним на какви условия трябва да отговарят кандидатите за придобиване на такава категория.  Ако е позаинтересувате ще разберете, че за Д е нужно водачите да имат навършени 24 години. Законодателните промени обаче предвиждат и водачи, които имат книжка с Ц категория да запишат Д1 три години по-рано. Другата разлика е, че стажа като водач с категория С е намален на 1 година, което на практика дава възможност на младите шофьори много по-рано да се посветят на тази професия. Освен това като се има предвид, че самото превозно средство е почти два пъти по-малко от голям автобус то определено вече имате повод да се чувствате и по-уверени при управлението на превозното средство. Както споменахме категория d1 е приложима за  микробуси, училищни автобуси, малки автобуси и други, които са с до 16 места за пътници. Наистина разходите по тези превозни средства са по-ниски отколкото на големите автобуси и това ги прави идеални за използване и при междуселищни райони, в които населението не е с висока гъстота.

По отношение на останалите изисквания, освен възрастта на курсиста и стажа му като водач, притежаващ категория С следващия критерий, който се изисква от автошколата при записване е диплом за завършено минимум основно образование. Обикновено курсистите прилагат най-високата степен, с която разполагат, което е логично. Допълнителните документи са копие на лична карта както и още един доста съществен – удостоверение за психотест. Последното листче е задължителен реквизит и без него няма как да придобиете тази квалификационна степен – шофьор с категория Д. Всъщност същото се изисква и при С категория като тук ще вметнем за тези, които на знаят, че всеки професионален шофьор периодично полага такъв психотест, което на практика установява неговите умения, адекватни действия и психическа стабилност. А това са задължителни критерии за да се упражнява тази професия, с оглед на високата отговорност, която водача носи за живота на пътниците, които превозва в микробуса или автобуса. Затова не гледайте с насмешка на този психотест, а обърнете достатъчно внимание и проявете лична отговорност за неговото успешно преминаване.

Ако сте готови с всички изискуеми от закона документи то е време да си изберете автошкола и инструктор, които да проведат обучението. Всъщност ако трябва да сме честни с Вас не са много авошколите  в страната, които предлагат тези професионални курсове. Ограничен е на практика избора и реално само в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас се предоставя възможността да придобиете тази квалификация. Но не толкова голям недостатък е това, тъй като реално самия курс не е толкова дългосрочен като времетраене и на практика за две, максимум три седмици можете да преминете тази форма. Въпрос на организация и организация от страна на инструктора е да ви изготви график, който да е наистина стегнат и с интензивно обучение.Д1 катеугория

И така основните минимални часове, които са предвидени от законодателя за категория d1 са теория 6 часа и практика 16 часа. Такъв е определения брой часове и за основната Д категория като идеята е водачите и за двата типа курсове да са максимално подготвени за това, което им предстои на пътя. Разликата реално е в това, че Д1 категорията дава на водача възможност да управлява малък автобус и микробус до 16 места,а при Д – над този брой. Преценката на всеки кандидат курсист кой от двата курса би желал да завърши до голяма степен зависи от неговата възраст, както и стажа му като водач от категория С. Реално това са основните разлики при курсовете за автобуси. За много шофьори   d1 е малко ненужна, но пък ако наистина варианта да започне работа като шофьор на пътнически автобус по-рано е определяща, то този курс си остава една доста добра алтернатива. Ето защо казваме, че е персонална преценката кога и какъв шофьорски курс ще запишете. Отново обръщаме голямо внимание на това, че тези две шофьорски категории са много важни от гледна точка на отговорност и именно поради това и самите инструктори и автошколи, които ги предлагат са безкомпромисни по отношение на провеждането на обучението.

И логично след всеки модул да преминете изпит. За целта е необходимо да положите усилия и да се подготвите добре за да можете още при първия такъв да получите положителна оценка. Както знаете всеки следващ изпит се заплаща, което не е много рентабилно за курсистите. Пожелаваме ви успех при обучението, изпитите и бъдещото ви развитие като шофьор на микробус или малък автобус!