Отопляването на твърдо гориво не е новост и поради ниската инвестиция и стойност на дървата и въглищата можем да кажем, че са обясними причините, поради които хората предпочитат този тип отопляване. А и топлината от живия огън е несравнима, много повече уют комфорт създава в помещението където е инсталирана камината или печката на дърва. Ако обаче не сте запленени от идеята праха и мръсотията да се разстилат в целия ви дом то можете да решите проблема бързо и ефективно. За твърдо гориво котел е възможност, която има много предимства, с които ще ви срещне в днешната публикация.

Отоплявате повече площ

Докато камините и печките на дърва и въглища са ограничени от гледна точка на обхват то не така стоят нещата при котлите. Те са много ефективни като реализиране и равномерно разпределение на топлината, тъй като котела е в пъти по-мощен и системата с водна риза е в състояние да осигури топлина за над 300 квадратни метра пространство.

котел

А когато технологията работи ефективно в насока топлина в цялото жилище ето, че има защо потребителите да се ориентират към котел на твърдо гориво, който ще гарантира и икономии. Така спестените разходи можете да инвестирате в ремонт на банята, който отлагате от дълго време. Очевидно има смисъл от това да подмените печката с котел. Дори само факта, че с едно зареждане се топли целия ви имот (апартамент, многоетажна къща, ресторант) е показателно, че разходите ще бъдат занижени с минимум 20 %. Но разбира се, че не това са единствените аргументи, които можете да приложите като ясен мотив за подобряване месечните сметки.

Гарантирано еко и икономично потребление

Котлите на твърдо гориво  са подобрена версия за отоплителен уред, който за да бъде използван трябва да отговаря на определени правила. А водещи в случая са евро нормите, които изискват сертификат еко дизайн, на който да отговарят котлите. Какво означава това? Идеята на сертификацията е да се намалят вредните емисии с минимум 20 % както и да бъдат гарантирани реални икономии от разхода на гориво с не по-малко от заветните 20 %. Така уреда се превръща в еко и икономичен вариант, на който да поверите отопляването на целия си имот.

Имайки предвид тези съществени аспекти, които са характерни за котлите на твърдо гориво можем да споделим, че има много потребители, за които формулата на успешно и уютно гарантиране за топлина в дома е конкретно ориентирана именно към такъв тип уреди. Чрез котлите на дърва и въглища не само топлите всяко едно от помещенията, но се оказва, че давате своя принос в опазването на околната среда, а не на последно място това рефлектира и върху финансите ви.

С някои съществени подробности ще ви запознаем касаещи котлите на твърдо гориво. Те са тип уреди за бита, които могат да ви осигурят много повече комфорт и заради това, че:

  • Инсталират се извън помещенията, които обичайно обитавате;
  • Намаляват разпространението на прах, сажди, пепел и миризма в спални, кухня, всекидневна;
  • Осигуряват пълна безопасност с изолирането си относно благоприятния и свеж въздух, който искате да гарантирате на семейството си;
  • Автоматизирани са, което е предпоставка за това да нямате почти никакви ангажименти, които да са свързани с ежедневно зареждане и чистене на котела;
  • Бункера е достатъчно голям за да може да поеме по-едри дървета, което изключва непрекъснатото цепене на дърва.

Ангажимент си е да се обслужва уред, който използва дърва и въглища като гориво. Но ако вече ви е омръзнало всяка зима печката и камината да са ви негласно зачислени и основно деня ви да преминава в чистене на пепел и непрекъснато зареждане с дърва то имате друга много по-добра алтернатива, а именно замяната ѝ с котел.