Не са малко фирмите в страната, които са концентрирали дейността си в транспорт на горива. Тъй като отговорността е строго специфична и се изискват редица критерии, на които компаниите да съответстват с цел изпълнение на превоз и доставка на петролни продукти и горива.Биодизел, нафта за отопление, биоетанол, бензин, дизелово гориво са лесно запалими течни горива, които подлежат на строг контрол по отношение на техния транспорт. Доставката на горива до складови бази, бензиностанции, предприятия и крайни потребители е регламентирана от Държавата дейност, при която се спазва Наредба за транспорт на горивата. Едно от главните изисквания, на които отговаря една фирма е наличието на специализирани транспортни средства. Като част от компаниите, осъществяващи тази дейност Дизелор разполага с модерен ресурс, който да осигури безопасно транспортиране на горива до крайната дестинация.Доставки на горива

Транспорт на горива от Дизелор не е автомобилен транспорт. Независимо, че се използват едни и същи транспортни мрежи, по които се движат цистерните, в които е изолиран петролния продукт, тук изключително важно е осигуряването на безопасност. Изискванията на нормативните актове са безкомпромисни в това отношение, тъй като от това зависи да бъдат избегнати екологични катастрофи, както и запазване здравето и живота на гражданите. Режима на транспорт на горива е един от най-контролираните и средствата, с които се осъществява подлежат на периодичен технически преглед, който да гарантира изпълнението на доставните срокове и сигурност. Освен самите транспортни средства и техните водачи са не просто шофьори. Това са хора, които са преминали специализирано обучение, което включва и адекватно психично поведение по време на евентуална авария и предизвикване на пътно – транспортно произшествие. При по-дълги дестинации,които Дизелор извършва с цел транспорт и доставка на горива водачите са двама, като идеята е да се осигури безопасно транспортиране и спазване на регламента за почивките на шофьорите и освен това самото спазване на срока за доставка до съответния клиент.

Дизелор разчита на квалифицирани служители и модерни транспортни средства за да може да осъществява тази специфична дейност. Дисциплината, отговорността на компанията и нейните служители е критерий за качествено изпълнение на възложената поръчка за транспорт на горива. Като част от Европейския съюз страната ни е следена под лупа по отношение на това да се носи висока отговорност за опазване на околната среда. Спецификата на транспортирания материал и щетите, които могат да бъдат нанесени на природата са изключително тежки. Един такъв инцидент може да бъде свързан с човешки жертви, както и унищожаване на растителни и животински видове, отравяне на водоеми и почви. Така че действително самата дейност е строго специфична и осигуряването на безопасно и надеждно транспортиране на горивата е мисия на Дизелор и всички компании, чиято основна дейност е доставка на петролни продукти до съответната крайна точка.