Почистването в малки и средно големи офиси могат да изпитат сериозни затруднения с почистването и поддръжката на добра хигиена в санитарните помещения. Предвид това, че обема на работа е по-малък не излиза икономично за предприемачите да наемат служител, който дори на четири часов работен ден да бъде ангажиран с почистването. Разходите се оказват в пъти по-високи от това да се използва услугата абонаментно почистване на офиси, което да бъде проведено професионално и с ефективни препарати. На https://euroclear.bg/pochistvane-ofisi/ имате възможността да се запознаете с основните предимства и опции, които се предлагат от специалистите, които ще се погрижат за чистотата и във вашия офис.

Направете почистването рентабилно

Обикновено абонаментните услуги, които се отнасят до хигиената в бизнес пространствата са доста добра алтернатива. Реално екипа ще ви посети два до три пъти седмично и още преди да е започнал процеса на работа ще се погрижи за това помещенията да блестят и да ухаят свежо и приятно. Така не само, че служителите няма да бъдат възпрепятствани да извършват своите служебни ангажименти, но и клиентите посещаващи офиса няма да се чувстват притеснени.

И още нещо, което е изключително важно – получавате гаранция за качествено извършена услуга, която не поверявате на случаен човек, а на експерти с опит, ангажираност и професионални умения. Прилагайки и избирайки конкретен абонаментен план вие се възползвате от:

  • Разработен спрямо вашите нужди и натовареност на работното място план за почистване и поддържка;
  • Извършване на работата във време, в което офиса ще бъде празен;
  • Рентабилна и икономична услуга, която не изисква наемането на допълнителен служител на трудов договор.

Спестете си усилия и намерете балансиран вариант за да бъде офиса чист и свеж за да мотивирате служителите за работа, а клиентите ви да се чувстват уютно и удобно докато се възползват от предлаганите услуги.

Какво включва абонаментната услуга

почистване на офис

Има различни схеми и планове, от които бизнеса може да се възползва. Тъй като става въпрос за професионална услуга то имайте предвид, че спрямо индивидуалните приоритети и тип на помещението или сградата ще ви бъдат предоставени най-изгодни и гъвкави условия.

Сред опциите, от които можете да изберете са:

  • Основно почистване веднъж месечно, включващо измиване на витрини и прозорци;
  • Два пъти седмично посещение от екипа, който да почиства под, мебели, санитарни помещения;
  • Посещение три пъти седмично при офиси, които са натоварени и потока от клиенти е доста голям.

Спрямо персоналните дейности и броя на лицата, които ще работят или преминават през административната сграда имате опция за наемане на услуга, която да е рентабилна, ефективна и осигуряваща безкомпромисна чистота.