За да завършите оборудването на отоплителната инсталация с камина, котел или печка това, за което е необходимо да помислите е изграждането на димоотвод. Първото, от което се интересуват клиентите е какъв бюджет да отделят за да могат да си гарантират ефективност и високо качество при отвеждане на газовете. Предвид спецификата работата на уреда както и усвояването на топлината, а също и поддържането на чистота и комфорт в помещенията димоотвода се оказва задължителен и е наложителна употребата му. За да предоставят добри за изграждане на димоотвод цени от https://www.balkanenergy.bg/ представят на вниманието на клиентите си пълен пакет от елементи, които имат пряка връзка с правилното и ефективно отвеждане на миризмата, дима и газовете.

От какво зависи цената

Формулата за изчисляване цената на димоотводната инсталация включва някои съществени компоненти. За да се конкретизира стойността, която ще трябва да платите за осигуряването на качествен димоотвод е съществено да сте наясно с:

 • Дължината на пътя, който следва да се изгради от отоплителния уред до входа към комина;
 • Специфика на уреда, на който ще разчитате за отопляването на жилището;
 • Ресурс, вид на горивото, което ще генерира дим и газове, преминаващи през димоотвода;
 • Други специфични данни, които са пряко свързани с комбинирането на елементите, необходими за системата за зимни газове.

Често клиенти предпочитат да се доверят на специалисти, които на база конкретни изчисления могат да формулират и оферират брой, вид на елементите, аксесоари и конкретна цена, която включва дори монтаж. Това ще може да гарантира идеална работа на уреда, дълъг експлоатационен период на димоотвеждането както и цена, която напълно да устройва домакинството.

Елементи – основни и помощни

кюнци

Два основни вида детайли се прилагат при изграждане на систем за димоотвод. Едните са основни т.е. това означава, че са задължителни и ролята им е особено значима. Помощните пък реално подпомагат работата на главните и повишават ефективността от употребата на отоплителните уреди.

Към основните детайли, които имат пряка връзка с използването на камини, печки и котли са:

 • Прави кюнци;
 • Ъглови кюнци;
 • Тройници, които са известни още като ревизии;
 • Шапка за комин.

Системата се изгражда посредством свързването на елементите, по които дима се отправя нагоре към атмосферата. Реално цената на димоотвода зависи както от броя и вида на използваните кюнци така и от материала, както други специфични особености, характерни за тях. Именно професионалните екипи, специализирани в изграждането на димоотводи могат най-точно и конкретно да дадат яснота по въпроса с офертите, тъй като на тях не им убягват и нужните допълнителни помощни аксесоари, които също имат отношение към свързването на уреда за отопление с комина.

Към списъка с помощни компоненти се отнасят:

 • Скоби;
 • Крепежи;
 • Свързващи компоненти и други, които играят ключова роля при монтажа на различните видове кюнци и шапки за комин.

Не си мислете, че стойността на системата за дим и газове ще ви струва прекалено скъпо. Това, което може да се отрази и да повиши цената се отнася най-вече до вида на горивото и броя на вложените елементи, но както вече споменахме то няма да се отрази в особен големи размери на крайната оферта, която ще трябва да заплатите.

Кое прави димоотвода наистина важен

Няма как да използвате отоплителен уред на дърва, въглища, газ, нафта, пелети или друг изкопаем източник без да се наложи да използвате димоотводна система. Колкото решаващ е подбора на самия уред то толкова съществена е и задачата на кюнците, които са основен компонент, с чиято помощ постигате желания резултат.

Когато искат качество и очаквате дълголетно използване то това, от което е необходимо да се водите са именно характеристиките и особеностите на включените в направата на система за газовете елементи. Не се водете от ниски цени, а от това дали изделията са гарантирано устойчиви при различни обстоятелства на работа.