Малко от нас знаят, че всеки водомер има законов срок на експлоатация. Дружествата, доставчици на питейна вода още при сключването на договори дават предписания, с които домакинствата – потребители трябва да бъдат запознати. На всеки десет години се извършва анализ на коректното отчитане на водомерите и при нужда или се удължава срока за ползване или се предписва неговата смяна. Именно поради това днес ще обърнем внимание на причините и вариантите за смяна на водомерите както и колко ще ни струва услугата.

Причини, които налагат смяната на водомера

Има две основни причини, които се вземат предвид за да се извърши смяна на стария водомер с нов. За едната споменахме още в анонса на нашата публикация, а за втората ще ви разкажем сега. Никой не би желал да плаща повече, отколкото по принцип си плаща и разходва, но понякога и това се случва. Когато водомера е неизправен има твърде голяма вероятно той да отчита неконтролирано уж ползвана вода. В даден момент може да се окаже, че имате басейн, който ежедневно източвате и пълните, а реално да не сте увеличили разхода на домакинството да битова питейна вода. Така, че ето и втората причина. В обобщение:

  • Амортизация и дефект на водомера;
  • Настъпване на законовия срок за подмяната на измервателния уред.
смяна на водомер

Това са реалните две причини, които са мотив за смяната на водомерите. Не бива да се подценяват тези аргументи, а действително е от първостепенно значение да се намери изгодна опция като цена за наемане на екип, който да извърши смяната. Но и тук има правила, с които е необходимо да се запознаете, защото при некоректно и неефективна намеса на специалист може да доведе до глоби от страна на доставчика на вода. Ако искате да се запознаете с цените на смяна на водомери вижте тук и разбира се, продължете с четенето, което ще ви даде информация за фактическата подмяна и това как тя трябва да се случи и от кого.

Кой има право да сменя водомерите

При установяване на някоя от двете причини за нужда от смяна на водомерите имайте предвид, че наистина е от съществено значение как ще се постъпи за да не ни заболи главата от цената, която ще се наложи да платим за услугата. Има няколко важни насоки, които е препоръчително да имате предвид с цел елиминиране на някои от негативите, които можете да си навлечете:

  • Задължително е фирмата, която ще наемате да има валиден лиценз за извършване на смяна на водомерите;
  • Да се предложат на домакинствата водомери, които да отговарят на условията за дистанционно отчитане, които вече се изискват от повечето доставчици на вода за битови нужди;
  • Да се спазват процедурите и предписанията при извършването на смяната на водомерите, които напълно да отговарят на разпоредбите за узаконяване на водомерите;
  • Да се предложи цена, която не  е твърде висока, а реална за съответната услуга, която се извършва.

Колко ще ни струва смяната на водомера

Повечето домакинства се интересуват с колко ще се наложи да се простят при положение, че наемат експерти, които да извършат услугата „смяна на водомер“. Цената обаче зависи от редица показатели и преди да предприемете стъпки по търсене на лицензирана фирма за вашия регион то е добре първоначално да се запознаете с изискванията н доставчика за типа на новите водомери, които трябва да слагат домакинствата на входа на ВиК инсталацията в жилището си. Цената на услугата по смяна на водомерите зависи от:

  • Дали водомерите могат да бъдат аналогови или е задължително да отчита дистанционно;
  • Дали водомера е на достъпно място или се изискват специални умения от страна на водопроводчика за извършване на смяната;
  • Дали са необходими допълнителни резервни части, които е добре да се подменят освен самия водомер;

Реално причините за определяне на крайната цена, която ще трябва да се заплати зависи от тези фактори, но онова върху което отново акцентираме е, че наетата фирма трябва да бъде лицензирана и да извърши не само физическата смяна на водомера, но и узаконяването му.