Събирането на информация за това от каква поливна система се нуждаем действително изисква доста време и търпение. Всъщност се оказва, че има различни като вид такива, които се изработват по индивидуално зададени като площ и вид на културата параметри. На сайта на Агропът2011 ще намерите базови Поливни Системи, които са приложими в почти всички сектори на селското стопанство. Има култури, които изискват редовно напояване. От качеството на осигуряване на вода периодично зависи и реколтата, която очаквате. Дали отглеждате тревисти посеви, които са предназначени за пасища или сте заложили на зеленчукопроизводството нуждата от вода е наистина задължителна. От тук и подбора на правилната и качествена поливна система се оказва съществен фактор ефективността и положения в отглеждането труд.

Помпените агрегати са част от поливната система. Ако вече имате монтирано капково напояване, което може 48595745639-6547да приложи де факто както при зеленчукопроизводството, така и при трайните насаждения, то именно с покупката на такъв агрегат можете да си осигурите перфектното поливане на растенията. В зависимост от мощността на помпата и двигателя можете да поставите агрегата до водоема и така да напоявате максимално като площ пространство. В пакета има и маркуч, който да спомогне изтласканата вода да достигне до самата система за напояване. Използването на тази мощна техника наистина доста облекчава работата на земеделците, тъй като с тяхна помощ примитивното поливане с помощта на разнасянето и транспортирането на бидони и варели с вода остава в миналото. Изключително популярни за стопаните са моделите помпени агрегати с двигател RM. Те са надеждният помощник за всеки занимаващ се със земеделие стопанин, поради високата производителност и бързина, с която системата успява да напои площите.

За да има ефективност от използването на една поливно съоръжение трябва внимателно да прецените индивидуалните параметри на обекта. Поливането на една площ не означава единствено да разпънете маркучите и да пуснете водата с помощта на помпата. Строго специфичното в случая е това, че е задължително да се изготви предварителен проект. Това би помогнало на земеделския стопанин да направи правилна преценка на възможностите и очакванията от една поливна система. Обърнете внимание на културата, която ще бъде отглеждана. Има такива, които изискват почти ежедневно напояване, като пропуска за ден или два може да даде доста негативни последствия върху добивите. Освен вида и количеството като площ на културите съобразете избора на поливна система и с климатичните особености и характеристики на района. Ако водоема например се пада в ниско място изберете агрегат с мощен двигател, за да може да подава ритмично вода към останалата част от системата. Разбира се при сондажите се изисква друг вид техника и дали достъпа до водата е по-лесен или се налага да използвате допълнителни машини за да я изтеглите на повърхността. Друг също толкова важен момент е и вида на почвата, както и периодичността на напояване в годишен план. Затова ако не сте достатъчно убедени в това каква поливна система Ви е нужна направете консултация със специалистите  от Агропът2011. Със заложените параметри трябва да се постигне наистина добра ефективност, ниски разходи и очакваният добив да бъде максимален.48595665697-1489

Окомплектоването на една поливна система обикновено включва галванизирана рама, водач, с който се навива маркуча, турбина, скоростен регулатор, хидравлична система и стабилизатор, крик и други елементи, които могат да я направят съвършена за да поливате ефективно цялото стопанство. Освен статичните капкови системи може да използвате и така наречените поливни крила. Те работят на принципа на дъждуването и при някои култури са за предпочитане. Равномерното подаване на вода и регулиране на силата на дъждуване дава големи предимства. С тези поливни съоръжения можете дори на определите големината на капката и това дали да бъде като разпръсквана като мъгла. Това от своя страна няма да повлияе върху факта, че при обикновеното поливане много от по-слабите и недоразвити растения могат дори да загинат. За постигане на резултати изберете подходящата поливна конструкция за Вашето земеделско стопанство.