Отстраняването на стари постройки, които да освободят терен за новостроящи се сгради изисква специализирана намеса за тяхното срутване. Познати са два основни метода, които се прилагат за разрушаване и събаряне на постройки – имплозия и чрез намеса на механизирана техника.

  • Имплозията е метод, който се прилагат при специални обстоятелства и там се изисква високо ниво на контролиране на процеса от поставяне на детониращите материали до обезопасяване периметъра, на който могат да изхвърчат плах и отломки.
  • Употребата на техника е сред вариантите, които са предпочитани за разрушаване на сгради с по-ниска етажност и не толкова голяма площ. Интереса към този метод е много по-голям от гледна точка на това, че рисковете тук за създаването на аварийни ситуации и възникващи проблеми са минимални.

Техниката в помощ на разчистването на терени от стари постройки

Много по – широко приложими са вариантите с прилагането на механизирани услуги, с които се събарят сгради за да бъде подготвен терена за предстоящи строителни работи. Техниката, която се използва за разрушителните дейности  е специализирана и опциите наистина са гъвкави спрямо факта, че не са малко старите конструкции на терените, които са в населени места  и трудно би било да се приложи по-бързото разрушаване чрез имплозия. Основните технически средства могат да бъдат от различен тип. Основно са тежки машини, които освен при събаряне на постройки и сгради участват и в изграждането на такива. Удобството на тези механизирани услуги е в това, че не се изисква твърде много човешки ресурс, поради това, че основната работа се извършва от техниката.

Основни ресурси за разрушаване на сгради без експлозия

събаряне на сгради

Както стана известно това е един по-предпочитаните методи особено, когато се говори за подготовка на терени, които са в близост до жилищни сгради и постройки. Видовете техника за разрушителната дейност най-често са:

  • Чукове. Това са ръчно управлявани машини, които спомагат за подготовката на носещи колони, които след намесата на по-сериозната тежка техника да подадат и да спомогнат за събарянето на постройката;
  • Булдозери, екскаватори. Това са машини от тежката артилерия, които се справят моментална с малки сгради и то само с няколко маневри. Освен като разрушителни ресурси този вид механизация лиза в роля и на изкопна техника, заравняваща както и събираща строителните отломки.
  • Доста интересна е разбиващата топка, която се поставя на стрелата на кран и чрез разклащане е в състояние да събори с няколко удара 7-8 етажна сграда, която да се срине като кула направена от домино.
  • Багери от вида високооборотни. Мощни са тези машини и се справят доста успешно с високи сгради, при които е неприложима имплозията.