Домакинствата през последните години осезаемо се ориентират към уреди за отопление, които се отличават със своята висока ефективност. А сред водещите днес на пазара са термопомпите. Не само, че е модерно да живееш в имот, който може да ти предложи изобилие от икономии, но що се отнася до екологичен елемент именно това са уредите, на които можете да се доверите за опазването на околната среда. Приличат на климатици, защото осигуряват два режима на поддържане на температурата – отопляване и охлаждане. Освен това тази единна система позволява домакинството да помисли и за използването на уреда като такъв, който да ги снабдява с топла вода. Комбинираната, усъвършенствана технология на всяка термопомпа, независимо от нейния вид е в състояние да предложи иновативен и технологичен принцип на осигуряване на приятна, комфортна и постоянна температура в жилището.

Термопомпа – същност

Много интересен способ, който от няколко години привлича доста голям арсенал от клиенти и у нас. Тъй като системите са доста скъпи като първоначална инвестиция  то се наблюдава това, че от тях се възползват хора с финансови способности, които имат нужда от поддържане на приятен микроклимат на по-големи пощи.

Приоритетен вариант за отопляване, охлаждане и осигуряване на топла вода термопомпите са източник, който наистина може да се погрижи за вашия индивидуален домашен уют и комфорт. Много хора се питат как така тези уреди, които са способни да задоволят с топлинна енергия максимално големи имоти могат да бъдат генератори на икономии, които намаляват разходите за електрическа енергия с до 70-75 %. Всъщност спецификата на термопомпите е в това, че те използват топлинната енергия от възобновяем енергиен източник. За да пренесат енергията използват минимално количество ток като средство за транспортиране, в което реално се крие причината за икономичния характер на уредите.

Инверторна термопомпа въздух вода

Именно иновативната технология, която е приложена в уредите е причина за това те да са реално икономични и рентабилни. Съпоставени с всяка друга отоплителна система термопомпите са:

 • Най-енергийно ефективната система за отопляване и охлаждане;
 • Автоматизирана инсталация;
 • Компактно и надеждно решение с опция за дългогодишна експлоатация;
 • Безопасни и лесни за управление;
 • Използват различни възобновяеми енергийни източници съобразно видовото многообразие на уредите.

Класификация при термопомпите

Три са източниците, които осигуряват енергия за работата на термопомпите. Това са:

 • Околния въздух;
 • Топлинната енергия от земните недра и почвата;
 • Подпочвените води и други естествени водоизточници.

Съобразно източниците на енергия, които използват термопомпите се делят на:

 • Аеротермални

Най-разпространения вид иновативни термопомпи, които се отличават с най-достъпната си цена. Приоритет при тези уреди е това, че са с висок процент енергийна ефективност. Тяхната работа наподобява тази на климатик, което ги прави и най-лесни за инсталиране. От своя страна тези термопомпи се делят на въздух-въздух и въздух-вода, съобразно типа на конденатора. Въздух-вода термопомпите според това до какво температурно ниво успяват да загреят температурата на водата в инсталациите биват нискотемпературни и високотемпературни. Това, което е необходимо да се има предвид при този тип системи е това, че са подходяща инвестиция за региони, при които температурата на въздуха през студените зимни месеци не пада под -20˚С. Приоритетни са поради това, че са много ефективни по отношение на лесен монтаж и адаптация както в жилища с ниска така и висока етажност;

 • Геотермални

Самото наименование идва да покаже, че топлинната енергия се черпи от почвата. Като един стабилен акумулатор на топлина с възобновяем акцент е напълно логично експерти да предприемат ефективно усвояване и трансформиране в ресурс, който да осигури благоприятна климатизация на дома. До 75% спестяват енергия тези модели, което е показателно за тяхната висока ефективност. Сред недостатъците при тях е това, че са необходими предварителни геодезни проучвания, което реално оскъпява първоначалната инвестиция;

 • Хидротермални

Подземните води са основен енергиен източник, от който се извлича топлината за да могат този вид да работят. Сравнително постоянната температура е причина да се осигури максимално висок коефициент на енергийна ефективност. Също като при геотермалните тук също са необходими съответните сондажни действия за се гарантират икономии и рентабилност.

Повече за видовете можете да намерите в сайта balkanenergy.bg.