Калциев хлорид е сол, която е с неорганичен състав и се прилага в редица промишлени сектори. Свойствата на това съединение наистина са доста широко приложими и освен в редица производствени цикли и мощности калциевия хлорид се ползва в хранителната индустрия, пътната инфраструктура и много други. Днес ще ви запознаем с едно от най-често приложимите качества на химикала, а именно свойството да размразява лед.

Къде се използва калциев хлорид за размразяване

Топенето на лед и сняг е сред основните дейности по време на зимния период в индустрията. Възпрепятстването на работата на машини, заледени пътни участъци и други са сред основните сектори, в които се използва калциев хлорид за размразяване. В търговската мрежа продукта е известен още под понятието антилед, което ни насочва към неговите качества да се справя с топенето на сняг, лед и заледени участъци. Като цяло калциевия хлорид се използва в големи количества през зимния период, тъй като далеч превъзхожда останалите методи за размразяване на пътна настилка или други заледени площи. За разлика от лугата и пясъка, които се използват масово за намаляване риска от поднасяне на моторните превозни средства, авнтиледа е максимално безопасен за състоянието на настилката както и металните части на автомобилите.

Предимства

Сред основните предимства на кациевия хлорид са:

  • Топи до 8 пъти по-бързо леда от традиционните методи (луга, пясък);
  • Икономично средство за размразяване на големи площи;
  • Лесна поддръжка на пътната инфраструктура;
  • – бързо повишаване на температурата в съприкосновение с лед, което позволява бързото топене;
  • Безопасен както за асфалтовата настилка така и превозните средства.
калциев хлорид

Несъмнено тези превъзходства на калциевия хлорид за размразяване са в основата на това не малко снегопочистващи фирми да го използват с цел бързо и ефективно разтапяне на леда по засегнатите зони. Освен при републиканската мрежа много фирми използват антилед за да почистят складови зони и паркинг места именно поради това, че бързината, с която се топи леда и снега е много по-бързо от други използвани методи.

Разходна норма и ефективност

Подчертахме някои от основни предимства на калциевия хлорид, но много от вас вероятно се питат как се използва и каква е разходната норма при прилагане. По технология средната разходна норма на атилед е от 100  до 200 грама на квадратен метър. Имайте предвид, че в зависимост от дебелината на ледения слой, снеговалеж и ниски температури се прилага съответното количество с оглед на максимално и ефективно размразяване. Колкото по-дебел е ледения слой, толкова по-голямо количество калциев хлорид е необходимо да се насипе върху съответния заледен участък.