Pay per click – или ppc реклама в Google е понятие, известно за мнозина, което носи смисъла на успешното класиране на сайта в търсачката. Спонсорираното рекламиране става все по-популярно, защото води до отлични резултати и максимална инвестиционна възвръщаемост. Кампанията се състои в заплащането на клик, което е рентабилна възможност да се класираме първи, да ни намират лесно и да ангажираме вниманието на аудиториите дългосрочно. В случая рекламодателите плащат само при генерирано посещение от страна на потребителите, които е проявили интерес към рекламата. След като бюджетът е изчерпан, Google спира кампанията до момента, в който фондът не бъде възстановен.

Как се управлява PPC рекламата в Google

Офис, Клавиатура, Бюро, Работно Пространство
работно пространство

Органичната информация в Google е необятна, което прави намирането на нашия сайт доста трудно, освен ако не изберем да „купим“ своите клиенти с помощта на PPC рекламата, която при едно успешно наддаване би могла да бъде твърде успешна. Когато веднъж се кликне върху нашето съобщение, потребителят бива препращан към релевантния сайт, като по този начин ние работим за увеличаването на продажбите си и генерирания доход на дневна база. Управлението на кампанията се състои в следното:

  • Проучват се ключовите думи и се изготвя списък с тях, който е релевантен, експанзивен и изчерпателен;
  • Регулярно менажиране на PPC рекламата в Google, за да се проследи нейната ефективност и успеваемост;
  • За да се извърши оптимизация, се правят необходимите корекции, което води до по-добри резултати;
  • Обхватът на рекламните стратегии се разширява чрез добавянето на нови ключови думи;
  • Добавят се и негативни думи, които нямат общо с бизнеса ни, като това се прави, за да се избегнат ненужни загуби;
  • Рекламните групи се разделят на по-малки, което помага за качествения таргетинг;
  • Съдържанието на ландинг страниците се обновява задължително, за да бъде потребителското преживяване пълноценно. В случая е препоръчително да се избягва директното препращане на всички посетите към едно единствено място;
  • Целите на PPC рекламата трябва да са няколко – правилна насоченост, конкретни резултати, финансов успех;
  •  Структурата на маркетинг кампанията трябва да е такава, че да се управлява лесно. Добре е тя да бъде интуитивна, което на свой ред ще помогне за извършването на мониторинг;
  • Проверка на настройките в Google AdWords – хубаво е да се направи отказ от дисплейната мрежа на търсачката, особено ако работа се провежда в рамките на малък бюджет.

Всички тези правила за управлението на PPC рекламата в Google водят до постигането на голяма възвръщаемост и оптимално оползотворяване на възможностите и благоприятните фактори за растеж на бизнеса.

Защо да инвестираме в подобно маркетиране

Gdpr, Споразумение, Поверителност, Оторизация
click

Абсолютно резонно е да инвестираме в подобно маркетиране, защото вложенията изгледат на 100% оправдани предвид възможната продажба и поставените надценки.

Ако например платим три лева за клик, бихме могли да спечелим двеста или триста лева, което означава само едно – добра печалба

Изграждането и управлението на една PPC реклама в Google отнема време, трябва да се обследват подходящите ключови думи, да се настоят ландинг страниците, за да се постигне пълно потребителско удовлетворение.

На кой да се доверим за кампанията

Http, Www, Катастрофа, Администратор, При, Информация
уеб сайт

Важно е имаме добри идеи и ясна визия за своя онлайн магазин, но също така е нужно и да имаме доверен партньор до себе си, за да можем заедно с него да ги реализираме. Прогресивната оптимизация и прецизирането на стратегиите би било възможно при едно единствено условие – кампанията се ръководи от специалист–маркетолог, който знае как да постигне добра устойчивост за онлайн бизнеса и възвръщаемост от PPC рекламата. Digital Expert е дигитална рекламна агенция, която следва новостите в бранша и е изцяло адаптирана към динамичните промени в тази ниша.

С подкрепата на екипа от специалисти в Digital Expert, интернет магазинът ще има трайно присъствие на пазара, което се постига чрез прилагането на работещи маркетинг инструменти. Започва се с детайлен анализ на конкурентите и пазара, а след това се прави план за подобряването на бизнеса. PPC рекламата в Google е също част от стратегията за повишаване на успеха и увеличаване на продажбите.