Това, което се забелязва до новостроящ се обект са специализирани контейнери, чиято роля е да събират строителните отпадъци.  Обемните боклуци трудно се побират в обикновените битови контейнери и освен това не е препоръчително да се използват за неразградими и твърди предмети. Именно поради това има фирми, чиято дейност е отдаване под наем на контейнери за строителни отпадъци. Тяхната вместимост е в пъти по-голяма от тази на стандартните и освен това са доста по-издръжливи от гледна точка на здравина на материала, от който са изработени. Спецификата на строителните отпадъци изисква използването на места за тяхното събиране и съхраняване, които да отговарят на характеристиката им. Това е висока отговорност на строителните предприемачи и тяхната задача е при строително-ремонтни дейности задължително да осигурят до обекта си поне един контейнер, в който да събират и в последствие да извозват боклуците.контейнери

Препоръките са да проучите добре фирмите, които извършват комунална дейност във вашия район. Така можете да намерите най-добрата наемна цена за контейнер. Обикновено тези фирми разполагат с разнообразни като модел, размер и тегло контейнери и в зависимост от това какви са основните отпадъци, които ще изхвърляте в тях можете да прецените на кой от вариантите да заложите. И разбира се, специализиран за това транспорт, на който контейнерите да бъдат натоварени.

Всяка една община разполага със специални предписания към строително –ремонтните дейности. На първо място главната идея за събирането на боклук в тези контейнери е да се защити до голяма степен опазването на околната среда. Нерегламентираното изхвърляне на остатъци от ремонта на дома или събарянето на стара сграда и строителство на нова е наказуемо. Санкциите, които се налагат на некоректните нарушители са строги, а глобите доста солени.Затова фирмите в строителния сектор нямат интерес да се скатават и да изхвърлят в земеделски земи, гори или поляни отпадъци, които ще останат там завинаги и могат да доведат до нарушаване на екологичното равновесие в района.

Днес санирането на панелните блокове също е една от ремонтните дейности, при които задължително се използват контейнери за строителни отпадъци. За качествено изпълнение и почистването след завършването на ангажимента от строителите, наема на контейнери е част от стриктното спазване на нормативните актове на съответната община. Идеята е грозните и порутени сгради да се превърнат в добре изглеждащи, чисти, подредени и уютни за обитателите.  Периодичното отстраняване и извозване на строителните отпадъци от обектите защитава от по-сериозни замърсявания и разпространение на по-леките строителни боклуци в други вече почистени части на обекта.